Tieslietas - galvenais no četru gadu laikā paveiktā PDF Drukāt E-pasts

 

Pirms četriem gadiem uzņēmāmies vadīt Tieslietu nozari un īstenot tajā NA nacionāli konservatīvās pamatnostādnes, Laimdotas Straujumas un Māra Kučinska valdību deklarācijās un rīcības plānos izvirzītos uzdevumus.

Galvenais no paveiktā:

 

- Pamatīgi reformējām maksātnespējas uzraudzības sistēmu, pilnībā to nododot kontroles dienestiem un atbrīvojot profesiju no tādiem 154 maksātnespējas administratoriem, kas radīja vai varēja radīt riskus tiesiskumam.

- Iznīcinājām izsoļu krāpniecību, ieviešot nekustamā un kustamā īpašuma izsoles e-vidē.

- Īstenojām rajona (pilsētas) tiesu teritoriālo reformu, no 34 mazām tiesām izveidojot deviņas lielas tiesas, kas samazina lietu izskatīšanas termiņus un uzlabo tiesas spriešanas kvalitāti, kā arī civilprocesā atteicāmies no vispārējās valsts garantētās tulkošanas krievu un citās svešvalodās.

- Nostiprinājām bargāku kriminālsodu politiku par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem, kukuļošanu, dzimumnoziegumiem un vardarbību, kā arī ieviesām kriminālatbildību par vajāšanu, aplokšņu algām, sporta spēļu rezultātu sarunāšanu un dalību bruņotajos konfliktos ārvalstīs. Būtiski palielinājām naudas soda maksimālo apmēru – līdz 43 milj. eiro.

- Lai mazinātu daudzu pašvaldību īstenoto sociāli bezatbildīgo NĪN paaugstināšanas politiku, iesaldējām kadastrālo vērtību bāzes.

- Izstrādājām piespiedu dalītā īpašuma attiecību izbeigšanas likumprojektu, kā arī aktīvi iesaistījāmies dzīvokļu īpašnieku tiesību aizsardzībā pret atsevišķu zemes īpašnieku tiesiski apšaubāmu rīcību.

- Ierosinājām Latvijas pievienošanos ANO Starptautiskās tiesas jurisdikcijai, lai stiprinātu tiesisko pamatu PSRS okupācijas laikā nodarīto zaudējumu pieprasīšanai no Krievijas.

- Izstrādājām MK noteikumu projektu par VDK dokumentu, t.sk. aģentu kartotēkas publiskošanas kārtību.

- Izvirzījām apstiprināšanai amatā uz trešo pilnvaru termiņu ES Tiesas tiesnesi Egilu Levitu.

- Novērsām Lattelecom un LMT apvienošanu, jo tas nenovēršami sadārdzinātu telekomunikāciju pakalpojumu cenas.

- Novērsām lētā darbaspēka iepludināšanu Latvijā un panācām stingru „Pret” Eiropas Komisijas ierosinājumiem par patvēruma meklētāju papildu kvotām.

- Valsts valodas sardzei apstiprinājām amatā vairāk nekā 30 sabiedrisko palīgu, izveidojām mobilo lietotni „Valodas draugs” un panācām stingrāku vietvārdu aizsardzību.

- Lai novērstu apdraudējumu caur gadu simtiem nostiprinātajām latviešu tautas tradicionālajām ģimenes vērtībām un tautas demogrāfiskajai izaugsmei, apturējām Kopdzīves likuma pieņemšanu un Stambulas konvencijas ratifikāciju. Vienlaikus pastiprinājām atbildību par vardarbību ģimenē un pret sociāli mazāk aizsargātām personām.

- Bērnu tiesību aizsardzībai divkāršojām valsts garantēto uzturlīdzekļu apjomu katram bērnam, trīskārt samazinājām termiņu to pieprasīšanai, nostiprinājām tiesības saņemt šo valsts atbalstu arī no 18 līdz 21 gada vecumam, ja bērns turpina mācības. Trīskāršojām no uzturlīdzekļu nemaksātājiem atgūto līdzekļu apjomu. Ieviesām valsts nodrošināto informatīvo un juridisko palīdzību Latvijas valstspiederīgo bērnu vecākiem ārzemēs.

- Ģimenes vērtību aizsardzībai esam ieviesuši mediācijas pakalpojumus, kā rezultātā ~70% gadījumu panākta vienošanās. Interneta vidē dodam iespēju ikvienam apgūt ģimenes finanšu pratību, laulības tiesiskos, psiholoģiskos un ētiskos aspektus. Šo četru gadu laikā šķirto laulību īpatsvars pret reģistrētajām laulībām ir samazinājies par 27%.

- Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības, tāpēc atbalstām ikgadējās bezmaksas konsultācijas notāru, advokātu, tiesu izpildītāju un mediācijas dienās, kā arī LVportals.lv informatīvo un izglītojošo darbību.

- Īstenojot stingru personāla politiku, apstiprinājām jaunus, uz reformām vērstus vadītājus Maksātnespējas kontroles dienestā, Datu valsts inspekcijā un Valsts zemes dienestā. Uzraudzības kārtībā pār tiesu varai piederīgajām amatpersonām ierosinātas 62 disciplinārlietas.

- Lai novērstu zemas kvalitātes juristu sagatavošanu, panācām valsts vienotā juristu profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu tiesību zinātņu maģistriem.


No sirds pateicamies mūsu komandai un visiem, kas Saeimā un valdībā, reliģiskajās un nevalstiskajās organizācijās atbalstīja nacionāli konservatīvu tieslietu politiku.

* Plašāks paveiktā pārskats ir izlasāms TM un NA mājaslapās.

Cieņā

Dzintars Rasnačs, tieslietu ministrs

Jānis Iesalnieks, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs

 

 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu