1991.gada 21.augusts – Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas diena PDF Drukāt E-pasts

1991. gada 21.augustā Latvijas Republikas Augstākā padome, 111 deputātiem balsojot par, 13 – pret, pieņēma konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”. 21.augusts ir datums, kas mūsu valstij atnesa faktisko neatkarību un starptautisko atzīšanu, aizsāka valsts neatkarības reālas atjaunošanas ceļu, atjaunoja Satversmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no PSRS tiesību telpas.

Konstitucionālo likumu Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma laikā, kad Padomju Savienībā notika valsts apvērsuma mēģinājums. OMON kaujinieki jau bija ieņēmuši Latvijas TV centru, Latvijas radio namu, telefona centrāli un telegrāfa staciju, Iekšlietu ministriju, izdemolējuši Latvijas Tautas frontes mītni. Visā PSRS teritorijā bija ieviests ārkārtas stāvoklis.

Šajā politiski neskaidrajā un bīstamajā laikā Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāti spēja sapulcēties uz sēdi, sagatavot un pieņemt Konstitucionālo likumu. 1991. gada 21.augusta sēdē debates par Konstitucionālā likuma tekstu pārtrauca paziņojums, ka mūsu Augstākajai padomei tuvojas OMON bruņutransportieri. Šādos apstākļos Augstākās padomes deputāti turpināja apspriest Konstitucionālā likuma tekstu un nobalsoja par tā pieņemšanu.

Konstitucionālais likums grozīja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas de facto procesu, atsakoties no 1990.gada 4.maija deklarācijā „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” noteiktā pārejas perioda. 1990. gada 4.maijā atjaunot Latvijas Republikas neatkarību de facto vēl nebija iespējams, jo visi finanšu, militārie un administratīvie varas resursi bija Maskavas rokās. Tobrīd nebija arī neatkarīgas valsts likumdošanas bāzes. Soli pa solim – tāds bija vienīgais iespējamais Latvijas neatkarības atjaunošanas ceļš.

1991.gada 21.augusta Latvijas Republikas Augstākās padomes balsojums:

PAR balsoja:

Marjaša Ruta

Eglājs Vilnis

Krūmiņš Ģirts

Ozols Indulis

Batarevskis Oļegs

Cālītis Ints

Gulbis Jānis

Rikards Rolands

Repša Rolands

Apsītis Romāns

Krūmiņš Jānis

Zotovs Aleksejs

Blumbergs Ojārs

Salītis Broņislavs

Karlsons Juris

Teikmanis Andris

Cīrulis Mārcis

Punovskis Arturs

Ēlerts Ivars

Cilinskis Einārs

Freimanis Jānis

Stepičevs Mihails

Endziņš Aivars

Budovskis Māris

Kramiņš Atis

Preinbergs Gunārs

Tomašūns Andris

Alksnis Leonīds

Čebotarenoka Velta

Dozorcevs Vladilens

Silārs Ivars

Einiņš Vladimirs

Bērzs Arnolds

Lagzdiņš Jānis

Eniņš Teodors

Lembergs Aivars

Mačtams Alfrēds

Kalnbērzs Viktors

Apinītis Andris

Caune Ivars

Līgotnis Andris

Šļakota Kazimirs

Cibulis Juris

Andrejevs Georgs

Vanags Dainis

Buķele Emerita

Kide Edvīns

Skulte Druvis

Rāzna Stefans

Teteris Ludvigs

Černajs Raits

Zaščerinskis Jevgēnijs

Laķis Pēteris

Gabrānovs Pēteris

Mednis Sarmis

Felss Andris

Strazdiņš Indulis

Bresis Vilnis Edvīns

Arnītis Mārtiņš

Zeltkalne Brigita

Jurševics Egils Einars

Aizezers Juris

Kalniņš Imants

Škapars Jānis

Emsis Indulis

Grigorjevs Aleksejs

Kārkla Marija

Berklavs Eduards

Gavars Jānis

Šteins Valdis

Krūgaļaužs Pēteris

Mucenieks Visvaldis

Liepiņš Kārlis

Albertiņa Skaidrīte

Jundzis Tālavs

Grūbe Guntis

Zeile Valentīna

Beļskis Normunds

Puzo Andris

Špoģis Kazimirs

Seiksts Antons

Ūdris Ārijs

Kodoliņš Artūrs

Grūtups Andris

Gorbunovs Anatolijs

Buls Antons

Vaivads Jānis

Bojārs Juris

Bels Alberts

Daudišs Imants

Bērziņš Mārtiņš

Ulme Arvīds

Kostanda Odisejs

Krūmiņš Raimonds

Seile Anna

Cupruns Ivans

Repše Einars

Simsons Pēteris

Celmiņš Juris

Seleckis Vilis

Lazda Pēteris

Jaunkļaviņš Agris

Čepānis Alfrēds

Īvāns Dainis

Krastiņš Andrejs

Dinevičs Jānis

Krastiņš Edmunds

Geige Ilmārs

Strīķis Voldemārs

Bērziņš Indulis (šis ĀP deputāts 1991.gada 21.augustā ir balsojis par konstitucionālo likumu «Par LR valstisko statusu», taču tā kā deputāts balsojis ar roku, viņa vārds balsojumā izdrukā nav atrodams)

Vulfsons Mavriks (šis ĀP deputāts 1991.gada 21.augustā ir balsojis par konstitucionālo likumu «Par LR valstisko statusu», taču tā kā deputāts balsojis ar roku, viņa vārds balsojumā izdrukā nav atrodams)

PRET balsoja:

Smirnovs Vladimirs

Zaļetajevs Sergejs

Ivanovs Ivans

Ždanoka Tatjana

Šapovālovs Pāvels

Matvejevs Konstantīns

Safonovs Anatolijs

Eglītis Edgars

Builovs Nikolajs

Dīmanis Sergejs

Jagupecs Jurijs

Mantuļņikovs Oļegs

Stroganovs Filips

 

Avots: Latvijas Valsts arhīvs

Pilns Latvijas Republikas konstitucionālā likuma "Par LR valstisko statusu" teksts aplūkojams šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=69512

Informatīvs video par 1991.gada 21.augustu: http://www.youtube.com/watch?v=gw24GL2vmxQ


 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu