Jaunumi


Ģertrūdes diena PDF Drukāt E-pasts

Ģertrūdes dienu, sauktu arī par Ģērdaci, ik gadu atzīmē 17.martā, turklāt uzskata, ka tieši šī ir īstā kukaiņu diena. Kā citās kukaiņu dienās, arī šajā, neko nedrīkst nest mājā no meža, lai čūskas nenāktu mājā. Šajā dienā slaucīti kūts griesti un sienas, lai vasarā nav mušu, tāpat no rīta deviņas reizes pēc kārtas dzirnavas grieztas, lai ļauniem kukaiņiem samaltu galvas.

Toties šajā dienā var vest mājās bites, jo tad tās vairosies, bet lai pasargātos, ka bites aiziet vasarā projām, nedrīkst bišu dārzā nevienu svešinieku laist iekšā, kā arī citiem aizdot bitenieka piederumus. Vēl Ģertrūdes dienā govīm nav dots ūdens, bet vistas vispār nav barotas, uzskatot, ka tad tās kāpostus nekašās. Turpretī cūkas, lai būtu modras, jau pirms saullēkta, dzītas ārā.

Ticējums vēsta, ka Ģērdacī bija jāceļas īpaši agri, lai lācis mozdamies gulētajam neatdod savu lielo ziemas miegu.

Šajā dienā jāēd cūkas gaļa, turpretī aizliegtie ēdieni ir siļķes un reņģes, lai čūskas mājās nenāktu.

 

Avots: www.eurika.lv

 
Profesora Ineša Feldmaņa referāts „Latviešu leģions: aktuālākās izpētes problēmas un risinājumi” PDF Drukāt E-pasts

Ļoti cienījamā Latvijas Valsts prezidentes kundze!

Ekselences!

Dāmas un kungi!

Iesākumā es gribētu uzsvērt, ka Latvijas vēsturnieku komisija, kura tika izveidota 1998.gadā, jūtami ir aktivizējusi pētniecības darbu par Vācijas okupācijas varas noziedzīgo politiku Latvijā Otrā pasaules kara gados. Pastiprināti tiek pētīts holokausts, nacistu izveidotā represīvā sistēma, precizēts nacistu terora un represiju apjoms. Īpašu uzmanību Latvijas vēsturnieki velta kolaborācijas problēmai, pasvītrojot, ka Latvijas iedzīvotāju sadarbību ar nacistu okupācijas varu  lielā mērā noteica pirmā padomju okupācija 1940.-1941.gadā un centieni atgūt tās rezultātā zaudēto Latvijas valstisko neatkarību. Latviešu vairākums bija saglabājis lojalitāti pret de facto iznīcināto Latvijas valsti.

Ļoti svarīga pētniecības problēma ir varas maiņas norise Latvijas teritorijā 1941.gada vasarā pēc Vācijas uzbrukuma Padomju Savienībai. Pašlaik vēstures literatūrā ir satopami atšķirīgi un pretrunīgi viedokļi. Viena daļa vēsturnieku uzskata , ka pēc padomju karaspēka aiziešanas 1941gada jūnija beigās un jūlija sākumā pastāvēja varas vakuuma (t.s. "interregnum") periods , kura laikā latviešu pašaizsardzībnieki "bez vācu klātbūtnes un ziņas šāva ebrejus". Savukārt  citi pētnieki ir pārliecināti, ka vācieši jau kopš paša sākuma pilnībā kontrolēja situāciju un nepastāvēja nekāds ieildzis "interregnum" periods. Pēdejā laikā veiktie pētījumi lielākoties apstiprina tieši šo viedokli.

Nozīmīgs Latvijas vēsturnieku uzdevums ir  pētīt Latviešu SS brīvprātīgo leģiona vai vienkārši - Latviešu leģiona vēsturi un reizē atspēkot visai plaši izplatīto dezinformāciju sakarā ar latviešu līdzdalību Vācijas karaspēka vienībās nacistu okupācijas laikā. Nav nekāda pamata apgalvojumam par tiešu saistību starp Latviešu leģionu, kuru uzsāka veidot 1943. gada sākumā, un agrāko militāro vai paramilitāro vienību nodarītajiem kara noziegumiem. Latvijai nelabvēlīgās propagandas veidotā saikne: pašaizsardzība - policijas bataljoni - leģions pieraksta vainu piederības dēļ un neatbilst faktiem. Latviešu karavīri nepiedalījās represīvās darbībās, bet gan cīnījās  vienīgi  frontē.  Neviens latviešu leģionārs nevienā tiesā nav bijis apvainots par kara noziegumiem, kas būtu izdarīti leģiona darbības kontekstā. Leģions tika izveidots aptuveni gadu pēc pēdējās lielās ebreju slepkavības Latvijā. Ja kara beigās no agrākajām SD t.i nacistu partijas un SS organizācijas drošības dienestam pakļautajām struktūrām ieplūda arī personas, kas bija veikušas kara noziegumus, tad tas nepadara visu leģionu par noziedzīgu. Jau Nirnbergas kara tribunāla spriedumā, kas tika pasludināts 1946.gada 1. oktobrī, visai precīzi ir noteikts to personu loks, kuras iekļaujamas noziedzīgajā SS organizācijā, kā izņēmumu minot piespiedu kārtā mobilizētos (latviešu gadījumā - liels vairākums), ja viņi nav pastrādājuši kara noziegumus.

Latviešu leģiona izveidošana un darbība jāskata un jāvērtē visu nacistu okupēto un pārvaldīto zemju militāro formējumu pastāvēšanas un funkcionēšanas kontekstā. Šāds skatījums ir vēsturiski pamatots un paver plašas  iespējas salīdzinājumam. Tas parāda, ka Latviešu SS brīvprātīgo leģions Eiropā nebija nekāds izņēmums. Jau Otrā pasaules kara sākumā ieroču SS karaspēkā iekļāvās brīvprātīgie no "ģermāņu "zemēm - Dānijas, Norvēģijas, Holandes,Zviedrijas,Beļģijas un citām. Kara pēdējos gados SS karaspēks pakāpeniski zaudēja savu sākotnējo elitāro raksturu un pārvērtās no "fīrera gvardes" par  "multinacionālu armiju".  Vācijas militārā stāvokļa pasliktināšanās, lielie dzīvā spēka zaudējumi, kā arī krīze ģermāņu brīvprātīgo kustībā piepieda SS vadību atteikties no "rasistiskiem  priekštatiem un kritērijiem" SS vienību komplektēšanā un iesaistīt tajās arī "neģermāņu "tautas. SS karaspēkā parādījās franču, valoņu, ukraiņu, krievu, itāliešu, baltkrievu, kazaku, horvātu, latviešu, igauņu un citu tautu divīzijas vai mazākas vienības. Īpaša parādība SS karaspēkā bija musulmaņu vienības- piemēram, austrumturku ieroču vienība, tatāru kalnu brigāde vai Balkānos dzīvojošo musulmaņu pulki un divīzijas. 1944. gadā ieroču SS karaspēkā pavisam dienēja vairāk nekā 910.000 vīru. No tiem aptuveni 57 procenti nebija Vācijas vācieši.

Latvijā (arī Igaunijā) leģiona veidošana lielā mērā  notika tiešas mobilizācijas rezultātā. Īsto brīvprātīgo bija samērā maz. To īpatsvars nepārsniedza 15 - 20 procentus. Tas, ka vācu okupācijas vara visur lietoja apzīmējumu "brīvprātīgie " bija viltus manevrs, lai slēptu to ,ka mobilizācijas akcijas bija nelikumīgas. Arī latviešu militāro formējumu piederība SS karaspēkam bija formāla, tā nebija atkarīga no pašiem latviešu karavīriem. Nacisti gluži vienkārši nolēma no okupēto valstu iedzīvotājiem veidojamās vienības ieskaitīt ieroču SS. Viņiem bija vajadzīgs "dzīvais spēks", lai novilcinātu paredzamo un nenovēšamo militāro sakāvi.

Leģiona veidošana Latvijā norisinājās laikā, kad vācieši jau vairs netika uztverti kā "atbrīvotāji". Runājot pazīstamā latviešu rakstnieka Zigmunda Skujiņa vārdiem, "reiha ērgļa nagos pavadītais laiks cerību medu bija pārvērtis mielēs”. Neskatoties uz to daudzi latvieši konkrētajos vēsturiskajos apstākļos mobilizāciju leģionā uzskatīja par pieņemamu. Citi savukārt "gāja leģionā", pakļaujoties jebkurai bargai varai piemītošajai hipnozei. Jo sacelšanās pret bargu varu draud ar tūlītēju bezcerību, bet pakļaušanās varai it kā saglabā  vēl kādu iespēju.

Neapšaubāmi, ka latviešu leģionāru cīņa Vācijas pusē bija saistīta ar kolaborāciju.Tā ietvēra sadarbības momentu ar nacistu okupācijas varu. Taču šo sadarbību lielā mērā noteica Padomju Savienības agresīvā un noziedzīgā politika Baltijā 1940.-1941.gadā, tās rezultāti un sociāli psiholoģiskās sekas, kā arī centieni atgūt padomju okupācijas rezultātā zaudēto Latvijas neatkarību. Vācija latviešiem bija situācijas noteikts un uzspiests sabiedrotais. Otrā pasaules kara laikā neviens, pat lielvalstis nevarēja izraudzīties sabiedrotos, vadoties no ideoloģiskās pārliecības vai  arī no kaut kādiem morāliem  apsvērumiem. Visu noteica vienīgi tās vai citas puses intereses.

Grūti iedomāties, ka varētu izveidot Latviešu leģionu, ja Latvija 1940.gada vasarā netiktu okupēta un anektēta, bet tās iedzīvotāji pakļauti teroram un deportācijām. Vairāki vācu izcelsmes dokumenti šo norišu kontekstā spilgti atsedz ieroču SS sastāvā izveidotās 15. latviešu divīzijas karavīru noskaņojumu. Kādā no tiem ir teikts: (citēju) "Viņi vēlas pastāvīgu latviešu nacionālo valsti. Nostādīti izvēles priekšā - Vācija vai Krievija, viņi ir izšķīrušies par Vāciju ..., jo  vācu virskundzība viņiem šķiet mazākais ļaunums. Naidu pret Krieviju padziļināja .. Latvijas okupācija. Viņi uzskata cīņu pret Krieviju par nacionālo pienākumu" (citāta beigas).

Latviešu leģionāri cīnījās pret Padomju Savienību, tāpēc  ka, nevēlējās, lai tā no jauna okupētu Latvijas teritoriju, terorizētu un iznīcinātu tās iedzīvotājus. Lai gan PSRS toreiz bija Lielbritānijas un ASV sabiedrotā, latviešu leģionāri to neuztvēra kā cīņu pret visu antihitlerisko koalīciju. Lielākoties viņi bija  pozitīvi noskaņoti pret Rietumu valstīm un saistīja ar tām lielas cerības uz Latvijas neatkarības atjaunošanu. Taču toreizējā  vēsturiskajā situācijā tā bija vistīrākā ilūzija. Rietumu lielvalstis piekāpās PSRS spiedienam, un neiebilda pret Latvijas un citu Baltijas valstu palikšanu PSRS satāvā.   Latvija, Lietuva, Igaunija izrādījās vienīgās okupētās valstis, kuru neatkarība netika atjaunota pēc Otrā pasaules kara. Tikai 1991.gadā Baltijas valstīm izdevās atgūt savu valstisko neatkarību.

Vairāki vācu izcelsmes dokumenti liecina, ka latviešu leģionāru vienībās, kas izgāja apmācību Latvijā, valdīja visai spēcīgi izteikts antivācu noskaņojums, kas izpaudās pat tādejādi, ka virsnieku aprindās tika apspriesta nepieciešamība aizsargāt Latviju vajadzības gadījumā arī pret vāciešiem. Visai daudzi latviešu karavīri uztvēra leģionu kā nākamās Latvijas nacionālās armijas kodolu un saistīja piedalīšanos karā pret PSRS ar cīņu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Leģionāru uzskati spilgti atklājas vēstulēs piederīgajiem. Kā liecina pasta cenzoru atskaites, 15.latviešu divīzijas karavīru vēstulēs visai bieži tikusi izteikta doma, lai cīnītos, līdzās "negatīvam mērķim - aizsardzībai pret boļševismu", vajadzīgs arī pozitīvais - Latvijas autonomija. 1944.gada vasarā, frontei tuvojoties Latvijas robežām, šī prasība tomēr atvirzījusies otrajā plānā, jo galvenā doma bijusi par tiešiem draudiem, kas radušies dzimtenei.

Latviešu leģionāri bija spiesti cīnīties ļoti nelabvēlīgā situācijā. Tā saucamajai Latvijas Zemes pašpārvaldei nebija izdevies izkarot pat ne Latvijas autonomiju. Neskatoties uz to, tā aktīvi iesaistījās leģiona veidošanā. Tā bija liela politiska kļūda. Visa vara gan piederēja vāciešiem. Viņi pieņēma galvenos lēmumus. Nevienam latvietim faktiski nebija ietekme uz to, notiks iesaukšana leģionā vai nenotiks.

Svarīgs gan latviešu, gan arī citu Eiropas tautu sadarbības motīvs ar Vāciju bija "piedalīšanās krusta karā pret boļševismu." Taču atšķirībā, piemēram, no "ģermāņu brīvprātīgajiem" latviešu leģionāri necīnījās par nacionālsociālisma idejām un vāciešu proponēto "Jauno Eiropu". Viņi nebija fīrera "politiskie zaldāti". Pilnīga sveša viņiem bija pārliecība, ka nacionālsociālisms ir nākotnes ideoloģija. Latviešu leģionārus nesaistīja ne Vācijas ideoloģiskie, ne arī militārie mērķi. Vācija viņiem bija vajadzīga kā sabiedrotais, lai varētu cīnīties pret PSRS, pret boļševismu.

Paldies par uzmanību!

Vēsturnieku komisijas 7.rakstu krājuma atvēršanā Rīgas pilī, 2003.gada 14.janvārī

 

Skaidrojošo video par 16.martu iespējams aplūkot šeit: www.youtube.com

Filmu studijas "Deviņi" veidoto video par 16.martu iespējams aplūkot šeit: www.youtube.com

 

 
Latvijas Okupācijas muzeja pētnieka Ulda Neiburga raksts "Latviešu leģions un 16.marts" PDF Drukāt E-pasts

No 1944.gada 16. līdz 19.martam latviešu leģiona 15. un 19. divīzija aizvadīja smagas kaujas pie Veļikajas upes, kurās abas vienības pirmo un arī vienīgo reizi kara laikā cīnījās kopā, latviešu virsnieku augstākajā vadībā. 16.marts kā latviešu leģiona atceres diena, tiek atzīmēts kopš 1952.gada, kad pēc Otrā pasaules kara Cedelghemas gūstekņu nometnē Beļģijā izveidotā "Daugavas Vanagu" organizācija to noteica par piemiņas dienu. Latvijā 16.martu sāka atzīmēt kopš 1989.gada, kad pirmoreiz Brāļu kapos pulcējušos bijušos latviešu leģionārus gan izgaiņāja padomju milicija, taču turpmākos gados šī diena tika pavadīta ar tradicionālo dievkalpojumu Doma baznīcā, gājienu pie Brīvības pieminekļa un piemiņas brīdi Brāļu kapos. Īpašu ažiotāžu gan Latvijas sabiedrībā, gan it īpaši ārzemēs 16.marta atcere ieguva 1998. un 1999.gadā. Ar Saeimas 1998.gada 17.jūnija lēmumu šis datums tika noteikts kā latviešu karavīru atceres diena, bet 2000. gadā tās oficiālais statuss tika atcelts, uzskatot, ka latviešu karavīrus pieminēt vislabāk būtu 11.novembrī - Lāčplēša dienā.

Otrā pasaules kara laikā Vācijas bruņoto spēku rindās kopumā cīnījās aptuveni 115 000 1906.-1928.gadā dzimušo latviešu karavīru. Sākumā daļa no tiem bija brīvprātīgie, bet vēlāk- mobilizētie. 1941.gada vasara spontāni radušās latviešu partizānu vienības izformēja, to vietā pieļaujot tikai skaitliski neliela kārtības dienesta izveidošanu. No 1941.gada rudens sāka veidot latviešu kārtības dienesta (policijas) bataljonus, kurus izmantoja cīņām Austrumu frontē, teritorijā no Somu jūras līča līdz pat Melnajai jūrai. 1943.gada 10.februārī Hitlers izdeva pavēli par latviešu leģiona formēšanu. Tas tika izveidots pārkāpjot 1907.gada Hāgas konvenciju, kas aizliedza okupētājvalstīm mobilizēt iekaroto zemju karavīrus. Ja sākotnēji vācu okupācijas vara  noraidīja Baltijas tautu karaspēka vienību izveidošanu cīņā pret PSRS par savas neatkarības atjaunošanu, baidoties, ka uzvaras gadījumā tas prasīs nevēlamas politiskas konsekvences, tad vēlāk tieši okupācijas varas neskaidri formulēti pastāvības  solījumi palīdzēja veidot motivāciju veiktajām mobilizācijām, situācijā, kad Sarkanā armija bija uzsākusi ofensīvu Rietumu virzienā. Latvijā no 1943.gada marta līdz 1944.gada septembrim norisinājās piecas lielākas mobilizācijas akcijas, iesaukšanu leģionā pamatojot ar vācu 1941.gada 19. decembra Noteikumu par darba pienākuma ieviešanu ieņemtajos Austrumu apgabalos, bet vēlāk formāli atsaucoties uz Latvijas Kara klausības likumu ievērošanu.

1943.gada pavasarī pie Ļeņingradas izveidoja 2.latviešu SS-brīvprātīgo brigādi, kas no 1943.gada aprīļa līdz 1944.gada janvārim cīnījās Volhovas frontē. 1943.gada vasarā Latvijā sāka formēt 15.latviešu SS-brīvprātīgo divīziju, bet 1944.gada februārī 2.latviešu brigādi pārveidoja par 19. latviešu SS-brīvprātīgo divīziju. Abas divīzijas tika iekļautas VI SS korpusā un cīnījās Krievijā- pie Novosokoļņikiem, Veļikajas upes, Bardovo- Kudeveras pozīcijās un pie Opočkas, bet 1944.gada jūlijā ar smagām kaujām atkāpās uz Latviju. 19.latviešu divīzija turpināja cīņas Vidzemē- pie Lubānas, Tirzas, Kārzdabas, Mores, bet kara beigās- Kurzemē pie Džūkstes, Lestenes, Blīdenes un Irlavas. 15.latviešu divīziju nosūtīja pārformēšanai uz Vāciju, kur tās atsevišķas vienības no 1945.gada janvāra līdz maijam aizvadīja cīņas Rietumprūsijā, Pomerānijā un Berlīnes ielenkumā.  Vācijas bruņoto spēku sastāvā cīnījās arī 6 latviešu robežapsardzības pulki, 3 policijas pulki, vairāki būvbataljoni un būvpulki, aviācijas leģions "Latvija" un citas vienības. Latviešu jauniešus iesaistīja Vācijas valsts darba dienestā un gaisa spēku palīgu dienestā.

Latviešu leģionāru noskaņojumu Otrajā pasaules karā raksturo arī daudzi vācu un padomju drošības iestāžu sastādīti ziņojumi. Drošības policijas un SD komandieris Latvijā R.Lange savā 1943.gada 1.augusta pārskatā rakstīja: "Šeit, sevišķi virsnieku aprindās, bieži tiek apspriests jautājums par valsts aizsardzības nepieciešamību vācu atkāpšanās gadījumā. Latvieši, kuri atrodas frontē, vairāk uzstājas par sadarbību ar vāciešiem, bet tajās latviešu karaspēka vienībās, kuras atrodas dzimtenē, arvien vērojams krasi nacionāls noskaņojums un visa vāciskā noliegšana. Virsnieku korpuss acīmredzot atrodas šovinistisko aprindu augošajā iespaidā. Tas pastiprina nedisciplinētību un vāciešiem naidīgas izpausmes karaspēkā". Pat PSRS Valsts Drošības Tautas komisārs V.Merkulovs 1943.gada 24.jūlija bija atzīmējis: "...Leģiona formēšanu vācieši uzsāka 1943.gada februāra beigās. Formāli tika pasludināts, ka leģions tiek veidots uz brīvprātības pamatiem, tomēr faktiski leģiona formēšana notika noteiktu vecuma grupu vīriešu piespiedu mobilizācijas kārtībā".

Dažādi ir arī vācu augstāko komandieru latviešu leģionāru militāro spēju novērtējumi cīņu laikā. Tā, 15.divīzijas komandieris Heilmans 1944.gada 1.aprīlī pēc smagajām cīņām Veļikajas upes krastos, kas prasīja gandrīz divus tūkstošus latviešu leģionāru dzīvību, savus karavīrus raksturoja sekojoši: "Trūkst daudzu virsnieku, sevišķi instruktoru. Komandieri ir nepieredzējuši vienību vadīšanā un audzināšanā. Instruktori ir nepietiekami apmācīti. Vienību apmācības stāvoklis ir ļoti trūcīgs. Sliktais apmācību un audzināšanas stāvoklis sevišķi slikti atsaucas uz apiešanos ar ieročiem, zirgiem, satiksmes līdzekļiem un darba rīkiem. Vienības kodolam, kam pēdējās kaujās bija lieli zaudējumi, cīņas griba un cīņas gars ir labs, jauns iesaistījums kaujās ļoti problemātisks[...] Divīzija pie pašreizējā vājā apbruņojuma un apmācības stāvokļa piemērota ļoti ierobežotai izmantošanai aizsardzībai". Savukārt pēc cīņām Kurzemes frontē, kur latviešu leģionāriem bieži vien nācās izturēt daudzskaitlīgu pretinieka pārspēku un aizstāvēt vēl pēdējo sarkanās armijas neiekaroto Latvijas teritoriju, armiju grupas "Kurland" virspavēlnieks Hilperts 1945.gada 1.aprīlī savā ziņojumā armijas ģenerālštābam Vācijā sniedza 19.divīzijas raksturojumu: "Kaujas spēju ziņā, arī uzbrukumu operāciju veikšanai - teicama divīzija. Tas sakāms, neskatoties uz jaunāko rotu komandieru pašreizējo iztrūkumu. Ļoti laba pulku un divīzijas vadība. Mierīgos frontes sektoros, tā var kļūt politiski nestabila", kas parāda arī latviešu karavīru noskaņojumu un cīņu motivāciju.

Par latviešu leģionāru izrādīto varonību kauju laukos liecina daudzais saņemto apbalvojumu skaits. Ir zināms, ka ap 3000 vācu pusē karojošo latviešu karavīru apbalvoti ar 1. un 2.pakāpes dzelzskrustiem, deviņu latviešu vārdi ierakstīti Vācijas bruņoto spēku Goda sarakstos, bet sešpadsmit latviešu karavīri saņēmuši Vācu krustu zeltā. Divpadsmit latviešu leģionāri (pulkvedis Voldemārs Veiss, kapteinis Žanis Butkus, virsnieka vietnieks Žanis Ansons, pulkvedis Kārlis Aperāts, kapteinis Miervaldis Ādamsons, virsleitnants Roberts Ancāns, leitnants Alfrēds Riekstiņš, virsleitnants Roberts Gaigals, pulkvežleitnants Nikolajs Galdiņš, virsleitnants Andrejs Roberts Freimanis, pulkvežleitnants Andrejs Voldemārs Reinholds, kaprālis Kārlis Sensbergs) Otrā pasaules kara laikā kļuva par Bruņinieka pakāpes Dzelzskrusta kavalieriem, pie tam tas ir lielākais nevācu tautības karavīru skaits, kas saņēmuši šo apbalvojumu.

Taču leģions nav tikai latviešu karavīru izrādītā dzimtenes mīlestība, cīņu ugunīs rūdītā draudzība un varonība kaujas laukos, bet tā ir arī piespiedu mobilizācija okupācijas karaspēkā un pretošanās tai, tās ir arī neskaitāmas balto bērza krustu rindas, daudzi desmiti tūkstoši kritušo, sakropļoto un dzīves likteņa nesaudzēto. Piemēram, Ģenerālkomisāra Rīgā O.H.Drekslera 1944.gada 1.februāra ziņojumā par mobilizāciju gaitu teikts, ka laikā no 1943.gada marta līdz 1944.gada februārim iesaucamo kopskaits bijis reģistrēts- 101 918, no tiem ieradušies- 85 869, nav ieradušies- 18 156 (17,8%). Sākotnēji bargākais sods par izvairīšanos no mobilizācijas varēja būt līdz pat 6 mēnešiem ieslodzījuma. 1943.gada 24.novembrī tika nodibināta Sevišķā kara tiesa, paredzot arī nāves soda piespriešanu. 1944.gada vasarā Berlīnē tika pieņemts lēmums, kas gan nekad oficiāli netika publicēts, ka ikvienu personu, kas nepakļaujas mobilizācijai 48 stundu laikā var nošaut.

Svarīgi ir rast objektīvu skatījumu par latviešu leģionāru cīņām Otrajā pasaules karā, skatot to citu Vācijas un tās sabiedroto okupēto un pārvaldīto zemju militāro formējumu pastāvēšanas kopējā kontekstā. Jāatceras, ka Otrā pasaules kara laikā Trešā reiha bruņotajos spēkos cīnījās vairāk nekā miljons cittautiešu, ap 600 000 gandrīz četrdesmit nevācu tautu karavīru ietilpa vācu Ieroču -SS (Waffen-SS) karaspēkā. Jānorāda uz principiālām atšķirībām, piemēram, starp dāņu, beļģu, holandiešu un citu okupēto Rietumeiropas valstu leģionāriem no vienas puses, latviešu un igauņu leģionāriem no otras puses, un, piemēram, krievu leģionāriem ģenerāļa A.Vlasova armijā no trešās puses Atšķirībā no Rietumeiropas, kur tās okupēto valstu iedzīvotāji piedzīvoja tikai vienu- nacistiskās Vācijas vai tās sabiedroto okupāciju, bet neskatoties uz to- brīvprātīgi stājās okupētājvalsts karaspēkā, latviešu leģionāri  cīnījās pret tās valsts karaspēku, kura bija likvidējusi Latvijas neatkarību, iznīcinājusi tās armiju un veikusi represijas pret civiliedzīvotājiem, bet vēlāk draudēja to okupēt otrreizēji. Piederība Ieroču-SS karaspēkam no latviešu karavīriem nebija atkarīga, tāpat kā tiem nebija nekāda sakara ar nacistiskās Vācijas noziegumiem un ideoloģiju.

Nirnbergas tiesas procesā pēc Otrā pasaules kara par noziedzīgām pasludināja sekojošas nacistiskās Vācijas organizācijas: NSDAP, Valsts slepenpoliciju (Gestapo), Drošības dienestu (SD) un SS organizāciju. Tribunāla nobeiguma dokumenti arī paredzēja, ka tas attiecināms uz "personām, kas piederēdamas pie šīs organizācijas, personiski piedalījušās noziegumu pastrādāšanā, bet neattiecas uz personām, ko valsts piespiedusi iestāties par locekļiem tādā veidā, ka tām neatlika nekāda cita iespēja,  un ja šīs personas nav piedalījušās noziegumos". Latviešu leģionāru statusa noteikšana īpaši aktuāla bija pēc Otrā pasaules kara, tiem atrodoties karagūstekņu nometnēs Vācijas okupācijas zonās. Šī problēma bija saistīta ar bijušo leģionāru tiesībām pievienoties saviem tuviniekiem pārvietoto personu (DP) nometnēs un izceļošanu uz ASV un citām Rietumu valstīm. Pēc vairākām diskusijām par atšķirībām starp latviešu leģionāriem un vācu SS formāciju piederīgajiem, ASV pārvietoto personu komisija Frankfurtē 1950.gada 1.septembrī pieņēma galīgo lēmumu, ka "Baltiešu ieroču SS vienības (baltiešu leģioni) ir uzskatāmi kā atšķirti un īpatni nolūkā, ideoloģijā, aktivitātēs un SS kvalifikācijās, un tādēļ komisija tās neuzskata kā ASV naidīgas".

Arī LR Saeima 1998.gada 29.oktobrī pieņēma Deklarāciju par latviešu leģionāriem Otrajā pasaules karā, kas paredz, ka ‘Latvijas valdības pienākums ir 1) prasīt no okupētājvalstīm un to tiesību pārņēmējvalstīm, lai tās saskaņā ar starptautisko tiesību normām samaksātu Latvijas pilsoņiem, to ģimenes locekļiem un mantiniekiem kompensācijas par zaudējumiem, kas tiem radušies sakarā ar prettiesisku mobilizāciju okupētājvalstu armijās, 2) rūpēties par latviešu karavīru goda un cieņas aizskārumu novēršanu Latvijā un ārzemēs". Latviešu leģionāru cīņas Otrajā pasaules karā ir mūsu jaunāko laiku vēstures neatņemama sastāvdaļa. Atcerēties kritušos cīņu biedrus, savus draugus un tuviniekus ir vēl dzīvo piederīgo svēts pienākums. Atcerēties savus karavīrus, kaut svešās uniformās tērptus, bet bez kādas reālas izvēles iespējas kara virpuļos ierautus, ir arī Latvijas valsts un sabiedrības pienākums. Tajā pašā laikā jāatceras, ka atskatoties uz latviešu karavīru kaujām vairāk ka pusgadsimtu atpakaļ, mēs nedrīktam pieiet tām vienkāršoti, tās tikai glorificējot vai noniecinot. Mums jāsaprot, ko esam ieguvuši, bet vēl vairāk- ko esam zaudējuši Otrā pasaules kara nežēlīgajās likteņdzirnās...Uldis Neiburgs, Latvijas Okupācijas muzeja pētnieksRaksts pārpublicēts no Latvijas Okupācijas muzeja mājas lapas www.omf.lv.Šī tēma apskatāma arī Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcijā.

 

 

 

 

 
Filma "Latviešu leģions"/Documentary "Latvian Legion" PDF Drukāt E-pasts

Filma "Latviešu leģions", kuras scenārija autors ir vēsturnieks Uldis Neiburgs, stāsta par latviešu leģiona tapšanu, tā kaujas gaitām un dažādo tā vērtējumu sabiedrībā mūsdienās. Tajā izmantots plašs dokumentālo kinohroniku materiāls, intervēti bijušie leģionāri un sniegti vēsturnieku viedokļi: https://www.youtube.com/watch?v=MHtcgaeC4T8

 

Documentary "Latvian Legion" (script by historian Uldis Neiburgs) tells about the beginning of Latvian Legion, about the battles it fought and about Legion's contradictious evaluation nowadays. The film is based on the range of documentary newsreels, interviews with ex-legionnaires and views of historians: https://www.youtube.com/watch?v=MHtcgaeC4T8

 
Declaration Regarding Latvian Legionnaires in World War II PDF Drukāt E-pasts

The Saeima of the Republic of Latvia

Declaration

Regarding Latvian Legionnaires in World War II

In 1998, false news was disseminated to the world’s mass media, foreign governments, and international organisations that the Latvian legionnaires who during World War II as part of the German armed forces fought against the USSR were supporters of Hitler’s regime.

For the sake of historic justice and protection of the good memory of Latvian soldiers, we declare:
In the 1930s, two major totalitarian terrorist countries were formed in Europe. Implementation of aggressive measures by these countries began with the signing of the so-called Molotov–Ribbentrop Pact, which resulted in Latvia’s losing its independence and having its territory alternately occupied by the USSR and Germany.

The occupation regimes repeatedly violated the norms of international law and human rights and even committed war crimes against the Latvian people.

Both occupation powers violated the Fourth Hague Convention of 1907 on the Laws and Customs of War on Land, which prohibits occupation powers to involve the inhabitants in the obligation of taking part in military operations against their own country or in paramilitary services (Article 52). Both occupation powers recruited citizens of occupied Latvia into their armed forces and involved them in various paramilitary services. Those who tried to evade conscription were subject to imprisonment in concentration camps or capital punishment. As a result, Latvian citizens were forced to fight against one another during World War II.

Forced participation in the USSR armed forces is not considered as support of Stalin’s regime, whereas forced participation in the Latvian Legion, which fought as part of the German armed forces, is currently interpreted by some political demagogues as support of the German fascist regime, although Latvian citizens had no say about incorporating the Latvian Legion into the Waffen SS.

In fact, some Latvian citizens volunteered to join the Latvian Legion, but this happened because the USSR perpetrated genocide in Latvia in 1940–1941. Hundreds of people were shot without trial; tens of thousands were deported to remote areas of the USSR. At that time, Germany also committed war crimes and genocide in Latvia, but these had a significantly smaller impact on Latvian citizens. Therefore, some Latvian citizens believed that joining the Legion would protect them and their families from further mass repressions committed by the USSR, something that actually did take place later.

The aim of conscripted and voluntary legionnaires was to protect Latvia from the renewal of Stalin’s regime. They never participated in Hitlerian punitive actions against peaceful inhabitants. Like Finland’s army, the Latvian Legion fought not against the anti-Hitler coalition but only against one of its members – the USSR – which was the aggressor against Finland and Latvia. When the High Command of the German Armed Forces tried to send Latvian legionnaires to fight against the armed forces of the United States, Great Britain and France, all the Legion’s officers and soldiers categorically refused. Therefore, the Western allies – the United States, Great Britain and France – settled the issue of the Latvian and Estonian legionnaires back in 1946 by granting them the status of political refugees. In 1950 the U.S. diplomatic mission repeatedly declared: “The Baltic Waffen SS units (the Baltic legions) in terms of their goals, ideologies, actions and soldiers’ rank are to be regarded as special units that are distinct from the German SS.”

The right of Latvia as an occupied country to seek compensation from the occupying countries for violating the norms of international law within its territory is set forth in the aforementioned Hague Convention, which stipulates the following: “The belligerent party that has violated these norms shall be liable to pay compensation.”

Therefore, it is the responsibility of Latvia’s government to do the following:

1) to demand that in accordance with the norms of international law the occupying countries and their successors pay compensation to Latvian citizens, their family members and heirs for losses incurred as a result of the unlawful conscription into the armies of the occupying countries;

2) to seek to prevent insults to the honour and dignity of Latvian soldiers in Latvia and abroad.

Alfrēds Čepānis
Chairman of the Saeima

29 October 1998

 

Documentary "Latvian Legion" (script by historian Uldis Neiburgs) tells about the beginning of Latvian Legion, about the battles it fought and about Legion's contradictious evaluation nowadays. The film is based on the range of documentary newsreels, interviews with ex-legionnaires and views of historians:

www.youtube.com

 
« SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas »

10 lapa no 67
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu